La Fundació Roca Galès, fundació cultural privada de promoció, fou constituïda el 6 de juliol de 1976 amb la finalitat de d’impulsar l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors, i el coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

Aquest 2018 aposta un any més per la transparència i la comunicació visual de la seva activitat. Fent ús del suport web i paper, i en col·laboració amb Pol·len, treballem en el disseny d’un tríptic, un article per a la revista Cooperació Catalana i la publicació a les xarxes socials (facebook, twitter i issuu) i la seva website de l’activitat de l’entitat.

rocagales-magazine-revista-cooperació-catalana-memoria-2018

 

La identitat gràfica segueix la línea treballada per la memòria de 2016. Si més no, i amb motiu de la cel·lebració dels 40 anys de la fundació, en aquest cas vam treballar una imatge monocroma, més corporativa i coherent amb els materials elaborats per al seu aniversari.