Marea Urbana és una publicació de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona inspirada en els moviments socials de reivindicació de millores i calitat en les polítiques públiques, com la marea blanca en el sector de la sanitat o la marea groga en el sector de l’educació. El terme busca articular un moviment social transversal i d’ampli espectre, vinculat a la ciutat i l’ús dels espais.

La Taula, que neix de la trobada cel·lebrada amb motiu del 1er fòrum veïnal d’urbanisme de Barcelona el 2015,  busca abordar les qüestions urbanístiques de Barcelona des d’un punt de vista integral, transparent, horitzontal i superar la lògica exclusivament territorial. Compta amb la col·laboració activa de la favb, i es defineix com un espai de trobada de diferents col·lectius i agents urbans independents de la ciutat de Barcelona, sorgits des de la societat civil i els moviments socials, per intercanviar impresions, diagnostics i propostes per a la millora de l’hàbitat urbanístic de la nostra ciutat i orientar el desenvolupament urbà de la ciutat al veïnat.

Aquesta revista, que parla doncs sobre qüestions urbanes i urbanístiques relacionades amb la ciutat de Barcelona; sobre les possibilitats de l’urbanisme i les respostes socials que es generen; es pot llegir tant en versió web com en paper.

La proposta de disseny, inspirada en l’art urbà i l’arquitectura mateix, s’articula sota un segell que pren com a referència l’stencil, i aposta per una maquetació versàtil que permet treballar en dues i tres columnes, la combinació de diferents tipografies per als titulars i destacats, l’espai per a les imatges que acompanyen els articles.