DESIGNIS / PUBLICACIONS / IDENTITAT / WEB

El paper, de/en la comunicació i el disseny

Estic actualitzant els projectes publicats, en breu totes les novetats!