DESIGNIS / PUBLICACIONS / IDENTITAT / WEB

Des del disseny social, una altra comunicació és possible.

Designis és una aposta pel disseny social i sostenible. Des d’un punt de vista crític, exploro els llenguatges dominants i plantejo respostes viables i transformadores a les necessitats de cada un dels projectes.

El disseny és per a mi el marc des d’on construir solucions funcionals i creatives així com aprofundir en l’aplicació quotidiana de criteris sostenibles i bones pràctiques.

Des de la reflexió formal i simbòlica, sociològica i antropològica, l’exploració de llenguatges, i experiències, procuro crear propostes pròpies i reals que donin resposta a les necessitats funcionals, formals i emocionals dels projectes, amplïin el nostre potencial creatiu, sensitiu, i experiencial i creïn“comunitats reflexives”.