ME&MAI / SERVEIS / CLIENTES / CONTACTA

The feelings maker, la persona rera la imatge.

Les imatges ens travessen, ens defineixen, ens conecten. Ens mostren, ens influencien, ens manipulen. Esdevenen rellevants en la mesura que s’aproximen als nostres desitjos i necessitats i ens hi sentim identificats. Recordem el que ens implica, el que ens emociona, el que ens “toca”.

La subjectivitat, la immersió, la reciprocitat defineixen la comunicació, la imatge, el disseny. Com a creadora, sóc conscient de la responsabilitat que suposa donar veu i forma a l’invisible, i reivindico la possibilitat que totes tenim de construir noves visions des del nostre àmbit d’acció.

“Para crear, uno antes debe antes cuestionarlo todo.”
– Eileen Gray.

Sensibilitat i esperit crític

Si considerem el minimalisme com a valor, i la sostenibilitat, integral, (econòmica, social i ambiental), treballem per a una economia plural que contempla les tasques de cures, les economies comunitàries, la utilitat pública, l’autoproducció o l’intercanvi no monetitzat alhora que els camps del cicle econòmic convencional –producció, comercialització, consum i finançament– .

“La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar”
– Antoine de Saint-Exupéry

L’ecodisseny com a punt de partida

El 70% de l’impacte ambiental dels productes i serveis es determina en la fase de disseny, i és per això que treballo per a incorporar la sostenibilitat en totes les etapes del cicle de vida dels projectes: des de la seva creació en la fase conceptual, fins al seu tractament final com a residu.

L’ecodisseny com a filosofia de treball ens dona l’oportunitat de reduir i optimitzar els recursos, i esdevé una eina imprescindible per al canvi. En l’actualitat, col·laboro amb la cooperativa Pol·len edicions sccl en la recerca i la pràctica de l’ecoedició i l’ecodisseny.   

A més de calcular l’impacte ambiental dels llibres a partir del software Bookdaper, comuniquem aquest impacte i els estalvis assolits en una declaració ambiental de producte simplificada o DAP, la “motxilla ecològica” que imprimim en tots els nostres llibres. També participem d’activitats que busquen construir noves narratives que expliquin el repte del canvi climàtic des d’una perspectiva creativa i transformadora, com la recent jornada “Sostenibilitat i canvi climàtic: un nou repte per a la cultura” que va tenir lloc al CCCB en el marc de l’exposició “Després de la fi del món”, on vam assistir com a ponents.

“Es de locos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo”
– Albert Einstein